Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
image_print

انسان مدرن ونظام ارزش های اخلاق سنتی

November 30th, 2016 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on انسان مدرن ونظام ارزش های اخلاق سنتی)

تنش های ناگزیر بین اندیشه جدید وارزش های اخلاقی (سنتی) چگونه می تواند منتهی به آرامش وسازگاری شود؟
انسان مدرن یا «انسان اقتصادی» آدام اسمیت، که انگیزه اصلی فعالیت های وی نفع شخصی است، چه منزلتی درنظام ارزش های اخلاقی (سنتی) که اساسا نافی نفع شخصی ومبلغ نوع دوستی است، می تواند داشته باشد؟

دنباله متن …

«دولت» و«جامعه مدنی»

November 15th, 2016 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on «دولت» و«جامعه مدنی»)

تفکیک حکومت ازجامعه مدنی وتحدید آن یکی ازشرایط ضروری تحقق آزادی ها وحقوق فردی است.
حکومت به خودی خود به علت این که آزادی ها را محدود می کند شراست ولی شری است اجتناب ناپذیر، چون نبودن آن وضع بدتری (وضع جنگ) را پدید می آورد.

دنباله متن …