Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

درباره ما

image_print

سایت گفتار (discourse) با کمک برخی از علاقه مندان بحث های نظری در حوزه علوم انسانی اداره می شود. .

از آنجا که حوزه ی اندیشه و اندیشه سیاسی در گسترۀ «فرهنگ ایران» مهجور مانده است و« تأمل در باره ایران» و «دوران جدید» آن به امری پیچیده و بغرنج تبدیل گشته است، ما می کوشیم در حد امکان دیدگاههای فلسفی و نظری گوناگون را در حوزه های تاریخ، حقوق، سیاست واقتصاد بازتاب دهیم وبه قدروسع خویش ازطریق مطالعه نوشته ها ی متفکران بزرگ ودربحث وگفتگوبا دیگرعلاقه مندان دراین راه گام برداریم. .

«گفتار» معادل اصطلاح discourse درزبان ها ی اروپایی به کاررفته است .

ایمیل برقراری ارتباط با ما:

info [at] goftar-berlin [dot] de