Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
image_print

اشاره هایی تاریخی به مورد پیچیده “مشکل ایران”

April 24th, 2017 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on اشاره هایی تاریخی به مورد پیچیده “مشکل ایران”)

در نوشته های تاریخی پیش از یورش مغولان،در زبان کنایه اشاره هایی به مورد پیچیده ایران،”مشکل ایران” وجود دارد.

دنباله متن …

تاملی بر”مسئله “و “مشکل” ایران

April 10th, 2017 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on تاملی بر”مسئله “و “مشکل” ایران)

فهم ” ملی” از ایران باید،اینک ،به ضرورت، مبتنی برنظریه ای در باره “ایران” به عنوان یک “مشکل” باشد.

دنباله متن …