Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
image_pdfimage_print

سنت قدمایی ونظریه سنت 1

July 13th, 2017 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on سنت قدمایی ونظریه سنت 1)

نکته اساسی در بحث های کنونی این است که هنوز تعریفی از سنت به دست داده نشده است و حدود وثغور مفهوم سنت به درستی معلوم نیست.

دنباله متن …